Ji Dachun, Qiu Anxiong, Zheng Guogu

05.07.2019 – 05.09.2019

Galerieseite und HOME, Slider (Detail)
Ji Dachun Qiu Anxiong Zheng Guogu
Installation view
Barbara Gross Galerie, 2019
Photo: Wilfried Petzi

HOME, Reihung (Detail)
Zheng Guogu
Me and My Teacher, 1993
Color Photography
125 x 185 cm